Badanie gruntu pod budowę

Badanie gruntu pod budowę domu przeprowadzane jest przez wyspecjalizowane w tym zakresie firmy geologiczne. Jest niezbędnym elementem dokumentacji składanej do uzyskania pozwolenia na budowę, jeśli wznoszony jest np. obiekt wielkopowierzchniowy. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku domów, gdzie najczęściej badanie gruntu pod budowę nie jest wymagane. Czy warto więc inwestować w tego rodzaju analizy?

Oczywiście! Pierwszym argumentem, przemawiającym za tym, żeby badanie gruntu pod budowę domu przeprowadzić, jest bezpieczeństwo inwestora. Dzięki kompleksowej analizie gruntu, a także sporządzeniu dokumentacji geologicznej, właściciel ma pewność, że miejsce, w którym ma być wzniesiony dom, jest do tego przystosowane. Chodzi przede wszystkim o nośność gruntu, a także o występowanie wód podziemnych.

Kolejnym argumentem jest cena tego rodzaju opracowania, oscylująca najczęściej wokół kwoty kilkuset złotych. To minimalny koszt w porównaniu do wydatków, jakie trzeba będzie ponieść, gdy okaże się, że grunt na działce nie ma odpowiedniej nośności lub istnieje ryzyko podmakania budynku. Wówczas niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowych prac konstrukcyjnych, których koszt szacuje się już w dziesiątkach tysięcy złotych np. palowanie.

Badanie gruntu pod budowę pozwala inwestorom na bezpieczne rozpoczęcie procesu budowlanego, minimalizując niespodziewane koszty, będące wynikiem nieodpowiedniego gruntu czy wysokiego poziomu wód podziemnych. Warto korzystać z tego rozwiązania już na etapie zakupu działki.

Udostępnij: