Bezpieczeństwo w miejscu pracy – zanieczyszczenie hałasem Działania na tej stronie

Nadmierny poziom hałasu przez długi czas może spowodować uszkodzenie słuchu. Może się to zdarzyć tak stopniowo i bezboleśnie, że możesz nie zauważyć niewielkiego pogorszenia z dnia na dzień. Nadmierny hałas w miejscu pracy stwarza ryzyko uszkodzenia słuchu i innych problemów zdrowotnych.

Te części ucha, które przetwarzają dźwięki o wysokiej częstotliwości, są zwykle dotknięte tym problemem. Stopień ubytku słuchu zależy od głośności hałasu i od tego, jak długo jesteś na niego narażony. Nagłe odgłosy wybuchu, takie jak wystrzały, mogą spowodować natychmiastowe uszkodzenia. 

U niektórych osób narażonych na nadmierny pomiar hałas występuje szum w uszach, który jest opisywany jako ciągły dźwięk dzwonienia. W większości przypadków utraty słuchu spowodowanej hałasem nie ma lekarstwa. Aparaty słuchowe tylko wzmacniają dźwięki i nie mogą zastąpić normalnego słuchu.

Powiązane skutki ciągłego zanieczyszczenia hałasem

Oprócz uszkodzenia słuchu, narażenie na ciągły i nadmierny hałas może powodować inne problemy zdrowotne, w tym:

 • ból głowy
 • podwyższone ciśnienie krwi
 • zmęczenie
 • drażliwość
 • zaburzenia trawienia
 • zwiększona podatność na przeziębienia i inne drobne infekcje.

Działanie ucha

Drgania cząsteczek powietrza tworzą falę dźwiękową. Dźwięki o niskiej częstotliwości mają fale, które są daleko od siebie, podczas gdy dźwięki o wysokiej częstotliwości mają fale, które są zebrane razem. 

Fale dźwiękowe są kierowane z ucha zewnętrznego do ucha środkowego, gdzie wibrują błona bębenkowa. Trzy maleńkie kości leżące po drugiej stronie błony bębenkowej wychwytują wibrację i przekazują ją do ucha wewnętrznego. 

Wibracje są wychwytywane w uchu wewnętrznym przez mały spiralny organ zwany ślimakiem. Włosy na ślimaku wyczuwają wibracje i przekazują wiadomość do mózgu przez nerw ślimakowy. Te wrażliwe włosy są wyginane, niszczone i łamane przez nadmierny hałas. Powstała tkanka blizny nie może przewodzić dźwięku. Te części ucha, które przetwarzają dźwięki o wysokiej częstotliwości, są zwykle dotknięte chorobą w pierwszej kolejności.

Niebezpieczne decybele

Głośność hałasu mierzy się w decybelach. Wrażliwość na hałas różni się w zależności od osoby, ale eksperci uważają, że uszkodzenie słuchu występuje, gdy poziom hałasu przekracza 85 decybeli, co odpowiada natężeniu ruchu ulicznego. 

Ryzyko utraty słuchu wzrasta, gdy hałas staje się głośniejszy. Ważna jest również długość ekspozycji. Na przykład nie zaleca się słuchania dźwięków o natężeniu 109 decybeli przez dłużej niż dwie minuty na raz. 

Jeśli musisz podnosić głos lub krzyczeć, aby Cię usłyszano, lub jeśli potem dzwoni Ci w uszach lub dźwięki wydają się przytłumione, poziom hałasu był zbyt głośny i szkodliwy.

Zmniejszenie hałasu w miejscu pracy

Poziomy hałasu można mierzyć za pomocą miernika poziomu dźwięku, który wykrywa ciśnienie fal dźwiękowych poruszających się w powietrzu. 

Ograniczenie narażenia na nadmierny hałas w miejscu pracy można osiągnąć na wiele różnych sposobów: 

 • Zmień lub zmodyfikuj sprzęt.
 • Umieść sprzęt w bardziej odizolowanym miejscu lub wycisz pomieszczenie.
 • Upewnij się, że ludzie pracują również w cichych miejscach.
 • Staraj się uruchamiać hałaśliwy sprzęt wcześnie lub późno w ciągu dnia, kiedy mniej osób będzie narażonych.
 • Używaj osobistych środków ochrony słuchu, takich jak zatyczki do uszu lub nauszniki.

Bieżący monitoring poziomu hałasu

Specjaliści ds. Bezpieczeństwa i higieny pracy mogą udzielić porad i informacji na temat zmniejszania hałasu w miejscu pracy. Poziom hałasu powinien być regularnie monitorowany, a metody pracy stale ulepszane, aby nie słyszeć pracowników. 

Zgodnie z przepisami BHP 2007 (prawidło 3.2.11) pracodawcy zobowiązani do zapewnienia pracownikom ochrony słuchu używanej w miejscu pracy muszą zapewnić pracownikom testy słuchu:

 • w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia przez pracownika pracy wymagającej ochrony słuchu, oraz
 • w każdym czasie, gdy zostanie to zasadnie poproszone przez przedstawiciela ds. zdrowia i bezpieczeństwa pracownika, oraz
 • w każdym razie przynajmniej raz na dwa lata. 

Po uszkodzeniu słuchu nie można go przywrócić. Jeśli podejrzewasz utratę słuchu spowodowaną hałasem, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

Gdzie uzyskać pomoc

 • Twój menedżer lub przełożony
 • Twój wybrany przedstawiciel ds. Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz koordynator ds. Bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy
 • WorkSafe Victoria Advisory Service Tel. (03) 9641 1444 lub 1800 136 089 (bezpłatny) – w przypadku zapytań ogólnych
 • Linia pomocy w nagłych wypadkach WorkSafe Victoria Tel. 13 23 60 – dla pracodawców do zgłaszania ofiar śmiertelnych i poważnych incydentów lub obrażeń w miejscu pracy, 24 godziny. 7 dni
 • Twój doktor
 • Twój związek

Udostępnij: