Charakterystyka sieci teleinformatycznych

Teleinformatyka jest pojęciem ściśle związanym z przesyłaniem informacji pomiędzy komputerami. Służą do tego sieci teleinformatyczne, skupione przede wszystkim na zapewnianiu wymiany informacji dla systemów informatycznych. Innym przykładem sieci telekomunikacyjnej jest sieć lokalna, która służy wzajemnemu łączeniu się urządzeń wymieniających dane na niewielkim obszarze (przykładowo w obrębie pomieszczenia).

Charakterystyka sieci teleinformatycznych

Sieci te najczęściej wykorzystywane są przez instytucje, którym zależy na bezpośrednim i bezpiecznym przepływie danych pomiędzy komputerami. Do ich obszarów zastosowania należą między innymi przetwarzanie danych, transfer plików i automatyzacja prac biurowych. Dzięki przesyłowi danych w czasie rzeczywistym możliwa jest łatwiejsza edycja tekstów, opracowywanie informacji i przetwarzanie dokumentów pomiędzy różnymi komputerami. 

Sieci teleinformatyczne posiadają zarówno wady jak i zalety. Do pozytywnych cech tych sieci należą wspólne wykorzystywanie zasobów (takich jak urządzenia peryferyjne lub pamięć masowa) przez różne komputery. Dzięki temu ułatwiona zostaje współpraca. Do podstawowych wad zalicza się konieczność rozwiązania problemu integralności baz danych. Co więcej sieci teleinformatyczne wymagają zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia w celu uniknięcia dostępu osób trzecich do informacji.

Udostępnij: