Patent europejski – co należy wiedzieć?

Patent europejski to dokument, który przekłada się na skuteczną ochronę innowacyjnych wynalazków na terytorium całego kontynentu. Patent europejski przyznawany jest przez Europejski Urząd Patentowy, z siedzibą w Monachium, w oparciu o Konwencję o udzielanie patentów europejskich, obowiązującą do dnia 5 października 1973 roku. Kto może ubiegać się o uzyskanie patentu europejskiego? Wniosek o patent europejski może złożyć każdy, bez względu na posiadane obywatelstwo, miejsce zamieszkania czy siedzibę firmy, o ile takową prowadzi. Patent europejski otrzymują zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy.

Istotną kwestią jest jednak podmiot, który będzie podlegał ochronie patentu europejskiego. Wynalazek musi być innowacyjny i wyróżniać się na tle tych już figurujących na rynku. Dodatkowo wynalazek poddawany patentowi europejskiemu musi odznaczać się stosowalnością przemysłową. Kiedy nie wiedzą Państwo, czy warto ubiegać się o patent europejski i czy istnieje realna szansa, aby go otrzymać, warto skorzystać z pomocy doradców z kancelarii patentowej. Współpraca z rzecznikami patentowymi, którzy są specjalistami w temacie ochrony własności intelektualnej, w tym patentów europejskich, jest wskazana, aby znacznie usprawnić i przyśpieszyć proces wnioskowania.

Patent europejski – co należy wiedzieć?

Ubieganie się o patent europejski jest wieloetapowe. Formularz o patent europejski może złożyć zarówno osoba fizyczna, jak i prawna, a nawet grupa pomysłodawców danego wynalazku. Gdzie składać gotowe wnioski? Komplet dokumentów, za pośrednictwem których ubiega się o otrzymanie patentu europejskiego na dany wynalazek, składa się w polskim Urzędzie Patentowym. Organ ten, w imieniu wnioskodawców, przekazuje formularze dalej – do Europejskiego Urzędu Patentowego.

Kiedy znają już Państwo procedurę składania wniosków o patent europejski, warto zaznaczyć także, co powinno się w owym dokumencie znaleźć. Podstawowymi informacjami są oczywiście dane osób wnioskujących o przyznanie patentu europejskiego. Oprócz tego należy zamieścić dokładny opis wynalazku, zarówno w formie graficznej, jak i tekstowej oraz jego zastosowanie. Formularze optujące za otrzymaniem patentu europejskiego mogą zostać sporządzone w języku polskim, jednak w określonym odgórnie terminie, jeszcze przed jego przyznaniem, powinno się złożyć tłumaczenie w jednym z trzech języków urzędowych Europejskiego Urzędu Patentowego – niemieckim, angielskim lub francuskim.

Patent europejski, kancelaria patentowa

Bez względu na to, na jakim etapie ubiegania się o otrzymanie patentu europejskiego na wynalazek się Państwo znajdują, warto nawiązać współpracę z profesjonalną kancelarią patentową. Wykwalifikowani i doświadczeni rzecznicy patentowi oferują pomoc zarówno podczas kompletowania niezbędnych dokumentów, tworzenia wniosku, składania go w Urzędzie Patentowym, a także w tłumaczeniu formularzy o patent europejski. W późniejszym etapie zajmujemy się również monitorowaniem rynku i pilnowaniem okresu, w którym należy przedłużyć licencję patentu europejskiego. Działamy kompleksowo, rzetelnie i sprawnie. Zapraszamy do kontaktu!

Udostępnij: