Patent europejski to ważna rzecz

Patent europejski to dobra rzecz. Przyznawany jest przez Europejski Urząd Patentowy. Podstawą jest konwencja o udzielaniu patentów europejskich. Nie jest to jedynie domena Unii Europejskiego. Patent obowiązuje na terenie całej Unii, jest to zatem doskonała ochrona. Wynalazki są chronione w 38 państwach Unii Europejskiej, co daje pewność, że wynalazki nie zostaną wykorzystane przez niepowołane osoby. 

Jak długo zabiega się o patent?

Nie jest to krótkotrwała sprawa, potrzeba 3-4 lat, ale później takie uprawnienie ma się przyznane. Coraz więcej osób walczy o taki patent, składa odpowiednie wnioski i dba o to, by wszystko przebiegało jak najlepiej. Pierwszy rok to złożenie wniosku oraz stworzenie raportu z poszukiwań. Średnio w czwartym roku roku dostaje się taki patent. Patentu udziela Europejski Urząd Patentowy. Jest to pomoc najwyższej próby. Porządny patent to coś, co sprawdza się jak najlepiej. Solidny patent to sprawa godna uwagi, ponieważ jest to rzecz dobrej jakości. Obowiązują także krajowe opłaty za ochronę, co jest naprawdę ważną sprawą. Patent europejski obowiązuje w krajach Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii, Lichtensteinie, Norwegia, Monako, Islandii oraz Chorwacji i Turacji. Na wniosek zgłaszającego można też nieco zmienić zakres ochrony na kraje takie, jak Macedonii, Serbii, Albanii, Bośni i Hercegowiny. 

Patentowy wniosek składa się z kilku elementów takich, jak podanie, opis wynalazku, jednego lub więcej zastrzeżeń, rysunków oraz skróconego opisu. Jest to dość duża praca, aby złożyć wniosek. Europejski Urząd Patentowy to miejsce, którego stronę należy natychmiast odwiedzić. W formularzu należy umieścić tytuł wynalazku, nazwę i adres zgłaszającego, numer zgłoszenia, oświadczenie, nazwisko pełnomocnika. Potrzebny jest także wykaz dokumentów, który należy dołączyć do podania. Wniosek należy podpisać. Języki angielski, niemiecki, francuski są językami używanymi w Europejskim Urzędzie Patentowym. 

Solidność jest bardzo ważną sprawą, można z niej korzystać. Patent europejski jest ochroną stosowaną od lat,  bardzo potrzebną i mającą znaczenie. Uzyskanie takiego patentu nie jest wcale łatwą sprawą. Udzielenie patentu wymaga czasu i wysiłku. Zaletą patentu jest to, że obowiązuje on w całej Unii Europejskiej. Nie trzeba składać osobnych wniosków, lecz wystarczy jeden wniosek. Jest to naprawdę dobra rzecz, która przekłada się na ochronę wynalazku. Jeśli zgłaszającego reprezentuje pełnomocnik to koniecznie należy dołączyć dokument upoważniający do pełnomocnictwa. Jest to sprawa jak najbardziej oczywista. Nie ma to jak dobra ochrona patentowa, na której zawsze można polegać. Wniosek składa się po polsku, ale później trzeba go przetłumaczyć na angielski, francuski lub niemiecki. 

Udostępnij: