Realizujemy system HVAC w domu

Każdy właściciel czy zarządca nieruchomości szuka sposobu na obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynku. Jednym z najskuteczniejszych na to sposobów jest system HVAC. Ta obco brzmiąca nazwa jest skrótem od angielskich słów – Heating, Ventilation, Air Conditioning, czyli – ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja. Jak nie trudno się domyśleć, większość z tych instalacji znajduje się w każdym domu. Wyjątkiem jest jedynie klimatyzacja, która nie jest obowiązkowa.

Nawiązując zatem do wspomnianych na wstępie oszczędności, warto przyjrzeć się dokładniej, jak systemy HVAC wpływają na koszty zakupu energii elektrycznej czy energii cieplnej i przede wszystkim na ich zużycie. W tym względzie zapewne każdy zwróci szczególną uwagę na ogrzewanie, które w naszej szerokości geograficznej jest najbardziej kosztotwórcze. Są jednak sposoby, aby znacznie obniżyć wydatki związane z ogrzewaniem domu. Wystarczy odpowiednio zaprojektowany i wydajny system HVAC.

System HVAC co to

Jeśli nadal zastanawiacie się – system HVAC co to – zwróćcie uwagę na wcześniej przywołane rozwinięcie skrótu HVAC. Jak wspomnieliśmy to kilka najważniejszych instalacji, montowanych w każdym budynku, bez względu na jego wielkość czy przeznaczenie. Każda z tych instalacji, działając samodzielnie, ma do spełnienia określoną funkcję. Instalacja grzewcza ma zapewniać optymalną temperaturę w pomieszczeniach w okresie zimowym, wentylacyjna musi zadbać o właściwą wymianę powietrza, a klimatyzacyjna schłodzić budynek w trakcie letnich upałów.

Do tego momentu mówimy o samodzielnych instalacjach. System HVAC natomiast łączy poszczególne instalacje tak, aby tworzyły całość. Prawidłowo zaprojektowane systemy HVAC zarządzają instalacjami tak, aby wzajemnie się wspierały, zwiększając wydajność i minimalizując zużycie energii. Warto wspomnieć choćby o ogrzewaniu, które system HVAC może znacząco zoptymalizować i rozbudować. Wystarczy połączenie rekuperatora z wentylacją mechaniczną, aby stworzyć zintegrowany, ekonomiczny i ekologiczny system ogrzewania budynku.

Udostępnij: