Zarządzanie nieruchomością

Zarządzanie nieruchomością jest określone w artykule 184b ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ustawa ta jest z dnia 21 sierpnia 1997roku. Zarządzanie nieruchomością to bardzo wymagające i złożone zajecie. 

Na czym polega zarządzanie nieruchomością?

Zarządzanie nieruchomością nazywamy szereg decyzji oraz czynności związanych z danym obiektem w taki sposób, aby utrzymać ten obiekt w stanie nie pogarszającym się, móc na bieżąco spełniać rolę administratora oraz zapewnić właściwą gospodarkę ekonomiczno- finansową. 

Zarządzającym nieruchomością jest zarządca, który zapewnia  opiekę nad powierzonym mu obiektem. Mogą to być kamienice, bloki, domy wielorodzinne  czy też biurowce. Do zadań zarządcy należy prowadzenie książki nieruchomości podlegającej mu oraz innej dokumentacji technicznej, zlecanie przeglądów okresowych wszystkich instalacji oraz bieżąca  obsługa pod względem technicznym obiektu. Jego kolejnym zakresem obowiązków to zlecanie prac konserwacyjnych oraz remontowych, utrzymywanie czystości w obrębie budynku (wewnątrz i na zewnątrz). Zarządcy powierza się prowadzenie księgowości, obsługę należności finansowych, występowanie w imieniu właściciela lub wspólnoty mieszkaniowej oraz uczestnictwo w eksmisjach. To zarządca zazwyczaj z reguły negocjuje oraz zawiera umowy z dostawcami mediów czy też innymi firmami zewnętrznymi. 

Udostępnij: